ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τα σεμινάρια στο Λαβύρινθο προσανατολίζονται σε μουσικούς που βρίσκονται ήδη σε μεσαίο επίπεδο και πάνω. Αυτό συμβαίνει λόγω ότι ένας αρχάριος μαθητής είναι λιγότερο ικανός να απορροφήσει μεγάλο αριθμό πληροφοριών σε μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο θα αξιοποιηθεί στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρι την επόμενη ανάλογη συνάντηση. Οι αρχάριοι χρειάζονται συνήθως μικρό αριθμό πληροφοριών σε τακτικά χρονικά διαστήματα, μέσα σε ένα μεγαλύτερο φάσμα χρόνου. 

Παρ’ όλα αυτά, παρατηρήσαμε ότι αρκετά άτομα που δεν βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο, τα οποία μπορεί να μην καταλαβαίνουν ή να μην είναι ικανά να συμμετέχουν σε όλα όσα γίνονται στα σεμινάρια, μπορούν τελικά να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους σε αυτά , σε ένα αρκετά υπολογίσιμο βαθμό. Αυτό συνήθως εξαρτάται από τη νοοτροπία του κάθε μαθητή. Κάποια άτομα δεν ενοχλούνται από την αδυναμία τους να συμμετέχουν ενεργά σε ότι συμβαίνει, και είναι ευχαριστημένοι απλά παρατηρώντας και συμμετέχοντας όπου και όποτε είναι δυνατόν.

Σε κάθε περίπτωση, αφήνουμε αυτή την απόφαση αποκλειστικά στην κρίση του μαθητή και δεν περιλαμβάνουμε ή αποκλείουμε άτομα από τα ανοικτά σεμινάρια βασιζόμενοι σε κριτικές που αφορούν το επίπεδό τους.

Κάθε σεμινάριο και masterclass που διδάσκεται στον Λαβύρινθο, διεξάγεται ακριβώς με τον τρόπο που επιλέγει ο εκάστοτε καθηγητής. Αυτό συνήθως αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στους διαφορετικούς πολιτισμούς. Αυτές οι μέθοδοι, συχνά το αποτέλεσμα αιώνων εμπειρίας, καταλήγουν συνήθως να είναι οι πιο αποτελεσματικές και επιτυχείς για την παράδοση που μελετάται.

Για αυτό, η χρήση παρτιτούρας είναι ουσιώδης για ορισμένα σεμινάρια και απολύτως αχρείαστη σε άλλα. Κάποιες παραδόσεις στηρίζονται πολύ σε καταγεγραμμένη μουσική, ενώ άλλες δεν κάνουν χρήση παρτιτούρας.

Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν την Τρίτη 30 Απριλίου 2019, στις 17:00, και θα λήξουν την Κυριακή 5 Απριλίου 2019, στη 13:00.

  • Τρίτη: 17:00 – 20:00
  • Τετάρτη – Σάββατο: 10:00 – 13:00 & 17:00 – 20:00
  • Κυριακή: 10:00 – 13:00

Έχετε την άδεια να ηχογραφήσετε ή να βιντεοσκοπήσετε τα μαθήματα για προσωπική και αρχειακή χρήση σε συμφωνία με τις προτιμήσεις του εκάστοτε καθηγητή/καθηγήτριας.

Το Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος Κύπρος ακολουθεί την πρότυπη πολιτική ακύρωσης από σεμινάριο του Μουσικού Εργαστηρίου Λαβύρινθος. Για ακυρώσεις οι οποίες γίνονται: α) Πάνω από 2 μήνες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, 100% του χρηματικού ποσού θα επιστραφεί, β) 4-8 βδομάδες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, 80% του χρηματικού ποσού θα επιστραφεί, γ) Λιγότερο από 4 βδομάδες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, 20% του χρηματικού ποσού θα επιστραφεί. Σε κάθε περίπτωση, οι χρεώσεις τραπεζικών προμηθειών, χρεώνονται στην συμμετέχουσα/στον συμμετέχον. Επείγουσες περιπτώσεις υγείας ή άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας, θα λαμβάνονται ξεχωριστά υπ’ όψη, σε απευθείας επικοινωνία της συμμετέχουσας/του συμμετέχον με τους διοργανωτές.