ΤΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΩΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΜΩΣΑΪΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Καθηγητής: Ross Daly

Η λέξη «παράδοση» ή «παραδοσιακό» συχνά χρησιμοποιείται (και ενίοτε παραχρησιμοποιείται) σε σχέση με γεωγραφικά εντοπισμένα μουσικά ιδιώματα. Επικαλώντας την «παράδοση» υπονοείται επίσης ότι υπάρχει κάποιο προηγούμενο για αυτό το οποίο περιγράφουμε, και αυτό ακριβώς το προηγούμενο είναι που δικαιολογεί τη χρήση της λέξης αυτής. Στο σημερινό κόσμο όμως το τοπίο αλλάζει κάπως. Σήμερα πολλοί επίδοξοι μουσικοί μαθαίνουν «παραδοσιακά» όργανα, συχνά από γεωγραφικές περιοχές απ’ όπου δεν προέρχονται οι ίδιοι, και προσαρμόζουν στα όργανα αυτά στοιχεία και κομμάτια που είτε προέρχονται από άλλες περιοχές, είτε απλώς δεν έχουν προηγούμενη συσχέτιση με τα όργανα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται ότι τα ρεπερτόρια των «παραδοσιακών» οργάνων αναπτύσσονται πια ως διαστελλόμενα μωσαϊκά που εξελίσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων μουσικών με μοναδικές πορείες μέσα από τη ζωή, παρά ως έκφραση κοινωνικών συνόλων που συσχετίζονται με κάποιο δεδομένο γεωγραφικό χώρο. Ορισμένοι παρατηρητές βλέπουν αυτή την εξέλιξη ως μια επιβεβαίωση της ατομικής υπόστασης αλλά ταυτόχρονα ως μια άρνηση της «παράδοσης». Άλλοι πάλι αντιλαμβάνονται την έννοια της «παράδοσης» ως αρνητική ως προς την ατομικότητα. Υπάρχει ωστόσο μια δημιουργική πορεία που επιβεβαιώνει, συμφιλιώνει, και «γιορτάζει» τόσο την παράδοση όσο και την ελεύθερη ατομική έκφραση. Αυτή ακριβώς την πορεία θα αναζητήσουμε σε αυτό το σεμινάριο.

 

 

 

Ημερομηνίες: 30 Απριλίου – 5 Μαΐου 2019

Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν την Τρίτη 30 Απριλίου, στις 17:00

  • Τρίτη: 17:00 – 20:00
  • Τετάρτη – Σάββατο: 10:00 – 13:00 & 17:00 – 20:00
  • Κυριακή: 10:00 – 13:00

 

Εγγραφή στο σεμινάριο: Εγγραφή